Hoogte van de contributie
De contributie voor seizoen 2018-2019 (1 september 2018 t/m 31 augustus 2019) is als volgt vastgesteld:

t/m 12 jaar: (1x per week/onbeperkt)
Per maand: 22.50 euro / 32.50 euro (12x per jaar)
Per kwartaal: 60 euro / 90 euro (4x per jaar)
Per jaar: 225 euro / 325 euro (1x per jaar)

Vanaf 12 jaar: (1x per week/onbeperkt)
Per maand: 30 euro / 42.50 euro (12x per jaar)
Per kwartaal: 82.50 euro / 120 euro (4x per jaar)
Per jaar: 300 euro / 425 euro (1x per jaar)

De contributie dient vooruit betaald te worden.

 

Betaalwijze
Per bank: Betalingen per bank dienen per 1e van de betalingstermijn bijgeschreven te zijn op rekeningnummer NL22 RABO 0132 6225 21,
ten name van CS Capoeira, o.v.v. contributie (naam) (termijn).

Contant: Contante betalingen dienen de eerste les van elke maand gedaan te worden.

Let op: Alleen betalingen per maand kunnen contant gedaan worden!

 

Opzegtermijn
Opzeggen dient te geschieden een maand voorafgaande aan het einde van de lopende betalingstermijn. Bij te laat opzeggen hanteren we een opzegtermijn van één maand.